Moscow Police Arrest Dozen At Anti-Putin Rally

Moscow Police Arrest Dozen At Anti-Putin Rally

.