Leno: 'Dangerous to White House' if Journos 'Start Asking Real Questions'

Leno: 'Dangerous to White House' if Journos 'Start Asking Real Questions'

.