Biden: 'If You Wanna Keep People Away In An Earthquake Buy Some Shotgun Shells'

Biden: 'If You Wanna Keep People Away In An Earthquake Buy Some Shotgun Shells'

.