Matthews Apologizes On Behalf Of All White People

Matthews Apologizes On Behalf Of All White People

.