Betty White Parodies Miley's 'Wrecking Ball'

Betty White Parodies Miley's 'Wrecking Ball'

.